Impressie

Bij bouwbedrijf Prefab heeft u de mogelijkheid een woning compleet, of als casco te bouwen. Het begint bij een vrijblijvend oriëntatie gesprek betreffende uw woonwensen en budget. Aan de hand van het gesprek maken wij een schetsontwerp zodat er een plan ontstaat wat voldoet aan uw wens. Vaak laten wij het plan voordat het definitief wordt uitgetekend eerst door de gemeentelijke welstand toetsen, zodat er zekerheid ontstaat dat het plan mag worden gebouwd. Na goedkeuring gaan we het plan verder uitwerken voor indienen bouwaanvraag. Zaken zoals statische berekening en EPN rapport, kortom alle onderdelen kan door bouwbedrijf Prefab worden verzorgd. Bij afgifte bouwvergunning kan de productie van uw woning starten. Tijdens de productie wordt de fundering gelegd. In 1 a 2 dagen wordt uw casco woning op de bouwplaats gemonteerd, en binnen enkele dagen is uw woning wind- en waterdicht. In 6 a 8 weken kan de woning volledig worden afgebouwd door onze eigen mensen en vaste onderaannemers. Vervolgens vindt de oplevering plaats en kunnen wij u de sleutel overhandigen.

Onderstaand een impressie van compleet gebouwde woningen.


Impressie Impressie Impressie Impressie Impressie Impressie Impressie